Løiten Almenning

Forsidebilde Facebook

Bruksrettbefaring den 13. august 2016

Løiten Almenning inviterer til bruksrettbefaring, lørdag 13.8.16. På grunn av transport og mat må vi ha påmelding innen mandag den 8. august til allmenningskontoret: tlf. 62 54 47 40 eller e-post: firmapost@loitenalmenning.no. Allmenningskontoret er sommerstengt fra...

Ill solur

Konstituering av styret i Løiten Almenning

Ved styremøte i dag, den 22.4.16 er det konstituert følgende styre i Løiten Almenning: Styreleder: Tore Sætren Nestleder: Hilde Kristin Mellum Styremedlemmer: Rolf Erik Thorkildsen, Endre Jørgensen, Inger Rustad Krogstie, og ansattvalgt styremedlem Terje Nilssen.