Løiten Almenning

Vakttelefon for snøbrøyting

Her kommer en oversikt over vakttelefonnr. for snøbrøyting i Løtenfjellet: Vakttelefon for traktorbrøyting i Svaenlia: 974 85350 Vakttelefon for traktorbrøyting Budor Nord: 974 65460 Vakttelefon for traktorbrøyting Caravan: 974 85344 Løiten Almenning: 625 47440...