Løiten Almenning

Løtenløyper trenger din støtte!

Foreningen Løtenløyper kjører opp skiløyper i Løtenfjellet, i Mosjømarka og andre områder bygda. Skiløypene i Løtenfjellet er knyttet til det øvrige løypenettet på Hedmarksvidda og Grundsetmarka i Elverum. Tilbudet blir stadig bedre og vi har...